Jedinečné bydlení s prostornou terasou blízko Brna

Spustit videoprezentaci
Cena od 2 382 000 Kč včetně DPH
Zahájení prodeje 2021

Z27 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z43 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

x05

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X20

Volný
583 200 Kč
Kontakt

X36

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y07 2.PP.. patro

Volný
633 600 Kč
Kontakt

Y23

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y38

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Z10 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z32 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X10

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X25

Volný
619 200 Kč
Kontakt

X41

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y12 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y28 2.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Y43 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z15 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z37 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X14

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X30

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X47

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y17 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y32 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z04 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z21 3.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Z26 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z42 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

x04

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X19

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X35

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y06 2.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Y22 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y37 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z09 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z31 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X09

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X24

Volný
619 200 Kč
Kontakt

X40

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y11 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y27 2.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Y42 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z14 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z36 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X13

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X29

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X45

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y16 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y31 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z03 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z20 3.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Z25 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z41 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X03 1.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X18

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X34

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y05 2.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Y21

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Y36 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z08 3.PP.. patro

Volný
633 600 Kč
Kontakt

Z30 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

x08

Volný
633 600 Kč
Kontakt

X23

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X39

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y10 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y26 2.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Y41 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z13 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z35

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X13

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X28

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X44

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y15 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y30 2.PP.. patro

Volný
498 000 Kč
Kontakt

Z02 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z19 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z24 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z40 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X02 1.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X17

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X33

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y04 2.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Y20 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y35 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z07 3.PP.. patro

Volný
633 600 Kč
Kontakt

Z29 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

X07

Volný
633 600 Kč
Kontakt

X22

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X38

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Y09 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y25 2.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Y40 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z12 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z34 3.PP.. patro

Volný
583 200 Kč
Kontakt

X12

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X27

Volný
619 200 Kč
Kontakt

X43

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y14 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y30

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z01 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z17 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z39 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X01 1.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X16

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X32

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y02 2.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Y20

Volný
468 000 Kč
Kontakt

Y34 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z06 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z23 3.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Z28 3.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z44 3.PP.. patro

Volný
568 800 Kč
Kontakt

X06

Volný
574 560 Kč
Kontakt

X21

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X37

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Y08 2.PP.. patro

Volný
633 600 Kč
Kontakt

Y24 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y39 2.PP.. patro

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Z11 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Z33 3.PP.. patro

Volný
583 200 Kč
Kontakt

X11

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X26

Volný
619 200 Kč
Kontakt

X42

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y13 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y29 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y44 2.PP.. patro

Volný
568 800 Kč
Kontakt

Z16 3.PP.. patro

Volný
583 200 Kč
Kontakt

Z38 3.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X15

Volný
561 600 Kč
Kontakt

X31

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Y01 2.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Y18 2.PP.. patro

Volný
561 600 Kč
Kontakt

Y33 2.PP.. patro

Volný
597 600 Kč
Kontakt

Z05 3.PP.. patro

Volný
574 560 Kč
Kontakt

Z22 3.PP.. patro

Volný
619 200 Kč
Kontakt

Sorina
P. Jilemnického 3858/8, 695 01

+420 607 541 480
info@sorina.cz